Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego Nadleśnictwa znajduje się ścieżka dydaktyczna wyznaczona z myślą o wszystkich zainteresowanych lasem i przyrodą. Dysponujemy także miejscem do prowadzenia lekcji i organizowania spotkań

Zielona Klasa

W odległości około 3km od Wielbarka, przy drodze do Jedwabna, znajduje się Szkółka Leśna. Na jej terenie powstał obiekt pełniący funkcje edukacyjne - Zielona Klasa. Miejsce to odwiedzane jest corocznie przez dzieci i młodzież ze szkół z okolicznych gmin jak również przez inne zorganizowane grupy z całego województwa. Zajęcia prowadzone są tu zarówno przez nauczycieli jak i leśników, a szereg tablic informacyjnych pozwala dzieciom i młodzieży poznać zagadnienia przyrodniczo-leśne. Zielona klasa dysponuje stołami dla kilkudziesięciu osób oraz miejscem na ognisko.

Leśna ścieżka dydaktyczna  „Nad Sawicą"

Ścieżkę wyznaczono na terenie leśnictwa  Sawicz, ok. 2km na północny wschód od Wielbarka, w postaci pętli długości 2km. Wzdłuż oznakowanej trasy umieszczono kilkanaście stanowisk edukacyjnych w formie tablic, informujących o wybranych zjawiskach zachodzących w lesie oraz zaprezentowano urządzenia stosowane w gospodarce leśnej.
Ścieżki edukacyjne są obecnie najpopularniejszą formą stosowaną w edukacji przyrodniczej. Tworzy się je w celu propagowania wśród różnych grup społeczeństwa wiedzy o lesie, leśnictwie oraz o potrzebie zachowania wyjątkowo bogatej różnorodności biologicznej lasów.
 Z leśnej ścieżki dydaktycznej nadleśnictwa korzystają wycieczki, turyści indywidualni, grupy rodzinne i co najważniejsze - nauczyciele, którzy chętnie prowadzą tu lekcje przyrody.
Trasę ścieżki można pokonywać pieszo lub rowerem, przy początku ścieżki znajduje się parking.

Więcej informacji