Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Wielbark sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na powierzchni 1226,45 ha w gminach: Wielbark, Janowo, Szczytno, Jedwabno, Chorzele.

Większość lasów prywatnych ma formę niewielkich rozproszonych kompleksów, często przylegających do gruntów nadleśnictwa. Ich ilość zwiększyła się w ostatnim dziesięcioleciu na skutek zalesiania gruntów porolnych. Lasy prywatne nie posiadają aktualnych planów urządzenia lasu.