Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wielbark
Nadleśnictwo Wielbark
89 6218031
89 6218105

ul. Czarnieckiego 19
12-160 Wielbark

Nadleśniczy
Edward Studziński
89 6218031
Zastępca Nadleśniczego
Robert Krawczyk
89 6218887
Główna Księgowa
Krystyna Chełstowska
89 6218889
Inżynier Nadzoru
Jerzy Sędziński
89 6218888

Straż Leśna

Stanisław Zapadka
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 89 6218898, 606 233 400
Wiesław Chmielewski
Strażnik Leśny
Tel.: 89 6218898, 606 233 500

Dział techniczny

Marcin Potyrała
Specjalista ds. Użytkowania Lasu i Marketingu
Tel.: 89 6218892
Karolina Remuszko
St. spec. ds. Zagospodarowania Lasu i Edukacji
Tel.: 89 6218891
Magdalena Gudzbeler
St. Specjalista ds. Ochrony Lasu i Stanu Posiadania
Tel.: 89 6218891

Dział finansowo- księgowy

Regina Abramczyk
St. specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 6218894
Ewa Kimbar
Starsza Księgowa
Tel.: 89 6218895
Barbara Stańczak- Nowak
Starsza Księgowa
Tel.: 89 6218895
Elżbieta Łachacz
Starsza Księgowa
Tel.: 89 6218896
Patryk Malinowski
Księgowy
Tel.: 89 6218896

Dział administracyjno- gospodarczy

Waldemar Luma
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 89 6218890
Wanda Tańska
Specjalista ds. administracyjno- gospodarczych
Tel.: 89 6218890
Katarzyna Jurczak
Starszy Referent
Tel.: 89 6218031
Waldemar Kozłowski
Konserwator
Tel.: 89 6218899
Krzysztof Puciński
Kierowca zaopatrzeniowiec
Tel.: 89 6218899

Kadry

Monika Łasiewicka-Pucińska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 89 6218893