Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikaty Forest Stewardship Council® oraz PEFC zaświadczające o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób odpowiedzialny

RDLP w Olsztynie posiada certyfikat FSC wydany 10 września 2018 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację - SGS). Ma on  numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 9 września 2023 r.

więcej informacji

 

RDLP w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydanym przez UDT-CERT, potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC.

więcej informacji na stronie:

http://pefc.org/find-certified