Aktualności Aktualności

Wiosna to okres wzmożonych prac hodowlanych w Lasach Państwowych

Wiosna to okres wzmożonych prac hodowlanych w Lasach Państwowych. To właśnie wiosną odbywa się większość prac związanych z odnowieniami i zalesieniami. Dla zainteresowanych wyjaśniam, że zalesienia od odnowień różnią się tym, że odnowieniami nazywamy wprowadzanie nowego pokolenia lasu na gruncie leśnym, po wycięciu dojrzałego drzewostanu, natomiast zalesiamy grunty, które wcześniej nie były lasem np., grunty rolne.

Nadleśnictwo Wielbark w 2017 w trakcie prac odnowieniowych prowadzonych na 190 ha, posadzi ok. 1 miliona sadzonek drzew i krzewów. Większość z nich wyhodowana została na należącej do nadleśnictwa szkółce drzew leśnych z nasion zebranych w specjalnie wyselekcjonowanych (czytaj – najlepszych) drzewostanach na terenie nadleśnictwa.

Sadzenia lasu w Nadleśnictwie Wielbark w 100 procentach odbywa się ręcznie, przy pomocy łopat i kosturów. Nowością są specjalne kostury służące do sadzenia sadzonek z zamkniętym systemem korzeniowym.

Tradycją już się stało, że w pracach odnowieniowych wielbarskim leśnikom pomagają pracownicy IKEA Indastry Wielbark i uczniowie okolicznych szkół. W tym roku wspólne sadzenie odbyło się 22 kwietnia na terenie leśnictwa Sawicz, gdzie mimo niesprzyjającej aury stawili przedstawiciele zakładu IKEA w Wielbarku i stuosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami reprezentujących gimnazja w Wielbarku, Szymanach i Chorzelach. Po krótkim szkoleniu z techniki sadzenia „pod kostur" przystąpiono do odnowienia przygotowanej powierzchni. Wszystkie prace odbywały się pod czujnym okiem leśników z Nadleśnictwa Wielbark. Na zakończenie na wszystkich strudzonych operatorów kosturów czekał ciepły posiłek, a dla najmłodszych gry i konkursy.