Aktualności Aktualności

Dywizja Zaopatrzenia Ikea Odwiedziła Wielbarskie Lasy

W czwartek 8 czerwca 2017 mieliśmy okazję gościć Dywizję Zaopatrzenia Ikea Industry. Na zrębie w leśnictwie Wesołowo przedstawiliśmy kupcom surowca drzewnego z zakładów produkcyjnych Ikea Industry z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Rosji i Chin proces pozyskania i pomiar surowca drzewnego.